Update 31-10-2016:
Bij deze een update van de stand van zaken en enige aankondigingen omtrent de komende periode.

- Er is een lijn ingezet. We willen inzicht in de inkomsten die de vereniging kan verwachten uit het huidige gebruik van de VVK-kantine. Tevens is de vraag neergelegd bij de gemeente (en wordt zelf rondgekeken) om te komen tot een eigen noodvoorziening. Wij streven daarmee naar (meer) herkenbaarheid op het sportpark.
- Er wordt deze week een knoop doorgehakt t.a.v. de kleding (welke leverancier heeft de beste deal voorgelegd...) en dit wordt dan meteen in bestelling gebracht. Ook dit ziet op weer een herkenbaar Potetos, deze maal op en rond de velden.
- Herbouwplannen. We weten nog altijd niet van welk bedrag we uit zouden moeten gaan. We kennen alleen onze eigen polis. Een gesprek daarover met de experts volgt nog.
Inmiddels is wel aangegeven dat het beter is om over optie/invulling te praten als er ook 'beeld' bij is. Schetsen worden gemaakt, daarvoor zijn contacten gelegd en deze worden eerst (in klein comité) besproken.

- ALV: Statutair gezien zou er binnenkort een ALV over het seizoen 15-16 moeten worden gehouden. Gezien de extreme situatie waarin de vereniging momenteel zich bevindt denkt het bestuur echter dat de energie en de aandacht daarop gericht zou moeten zijn en minder op het afgelopen seizoen.
Voorstel is om deze najaars-ALV te laten vervallen als 'fysieke bijeenkomst' in ieder geval. We willen wel de stukken rondsturen en daarbij de mogelijkheid bieden tot vragen...waarover later apart meer. Er zal aangaande de besluitvorming omtrent de herbouwplannen wel een bijzondere ALV worden uitgeroepen. Waarbij dan de benodigde goedkeuringen over het afgelopen seizoen formeel kunnen worden gevraagd...

Update 15-11-2016:

Allereerst graag uw aandacht voor het bericht met foto's onder dit 'blok'.
Een groot compliment voor de gehele jeugdafdeling: Spelers, ouders, begeleiding!

- Ten aanzien van de verdeelsleutel betreffende het huidige gebruik van de VVK-kantine is er overleg geweest en afgesproken om een 'trend' te schetsen en te delen over een drietal maanden zoals dit was voor de brand en nu. Dit omdat met deze trend de meest precieze verdeling van de gelden op dit moment mogelijk wordt/is. Daarbij is overigens afgesproken dat, indien gewenst/noodzakelijk, op deze verdeling voorschotten kunnen worden gevraagd/verkregen.

- Tevens is er een gesprek geweest met een vertegenwoordiger van een firma die mogelijk een noodvoorziening kan leveren. Daarvan zal een offerte worden opgesteld en verkregen.

Enerzijds kiezen we de richting van samenwerking, maar bekijken ook de mogelijkheden voor een noodvoorziening met in het achterhoofd 'het beste' voor een herkenbaar en levendig Potetos. Daarbij is de inbreng van leden, als alle voors en tegens bekend zijn, ons inziens ook zeker gewenst. Maar daarover t.z.t. meer.

- De eerste schets wordt rond 30 november verwacht ter eerste bespreking ook op die datum. Deze schets gaat uit van een basis van samenwerking en gezamenlijkheid qua ruimtes. Met dien verstande dat daarbij ook demogelijkheid tot 'eigenheid' is ingebracht.

- Er wordt ondertussen hard gewerkt aan de ALV-stukken zoals vorige maal medegedeeld.

- Er is een knoop doorgehakt over de kleding. Sportmaat blijft de leverancier van de kleding voor Potetos. Daarover is komende donderdag (17-11) een afrondend, maar ook vooruitkijkend gesprek tussen bestuur/sponsorcommissie en Sportmaat.

- Ten aanzien van de verzekeringen geen verder nieuws momenteel. Dit wordt zeer nauwlettend gevolgd, de indrukken zijn vanaf het begin overigens wel gunstig te noemen. Het definitieve hieromtrent laat echter nog op zich wachten.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BELANGRIJKE INFORMATIE MET BETREKKING TOT DE WEDSTRIJDEN

Er zijn weer spelerspassen ontvangen of fotoformulieren/tijdelijke passen voor spelers die nog een foto moeten inleveren. Lever deze zo spoedig mogelijk in bij je trainer/leider!!
Of stuur je 'selfie' naar info@vvpotetos.nl (vermeld daarbij wel even je naam a.u.b.)

Leiders/trianers: Mis je nog (tijdelijke) passen van spelers die wel meespelen? Geef het z.s.m. door!! Zonder pas is de speler niet speelgerechtigd. Dit kan resulteren in uitsluiting van meespelen tot beboeting van de vereniging (en zelfs punten in mindering voor het team)
Geef het door via: info@vvpotetos.nl
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Kunstgraskorrels
Wij zijn geïnformeerd over dit item door de directeur amateurvoetbal van de KNVB middels een bericht. De onderzoeken van de RIVM worden gestart. Om leden en verenigingen op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen, heeft de KNVB een online dossier rubbergranulaat kunstgras aangemaakt:

Wij houden de situatie nauwgezet in de gaten. Wij begrijpen de onrust uiteraard wel en het staat een ieder vrij om zijn of haar eigen afweging hierin te maken.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

HELP POTETOS UIT DE 'BRAND'!
Als vereniging zijn we een 'droom' gestart om onze mooie voetbalclub weer te kunnen voorzien van alles wat verloren is gegaan bij de brand van afgelopen zaterdag. Wanneer je naar de onderstaande link te gaat, kun je via de oranje knop op de pagina een bedrag doneren voor de wederopbouw van onze prachtige voetbalclub!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

laatste berichten