x

Competitie indeling Potetos 1 2017/2018 De indeling van het eerste is inmiddels bekend, de competitie stroomt over van de stadsderby's. Ook staat staat er de battle om "Sportpatk het Noorden" op de rol tegen onze buren van VVK, evenals een confrontatie met het TEO van oud Potetos trainer Johan Ritsema. De indeling is als volgt:

Blauw Geel' 15 1 Dio Groningen 1 GRC Groningen 1 Groninger Boys 1 GVAV-Rapiditas 1 Meedhuizen 1 Oosterparkers 1 Potetos 1 Scheedma SC 1 TEO 1 Velocitas 1897 1 VVK 1 VVS 1 Wagenborger Boys 1


Voor de beker mag het eerste aantreden tegen de volgende tegenstanders:

Lycurgus 1 Stadspark 1 Potetos 1 Stedum 1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Aan alle leden:

Het seizoen zit er op. Een veelbewogen jaar, bepaald door de brand in september 2016. Het eind mei 2017 nieuw benoemde bestuur gaat er alles aan doen zo snel mogelijk nieuwbouw te realiseren. Er zijn echter veel partijen die hierin een rol spelen, zoals de buurverenigingen en zeker ook de gemeente. Wij zullen u vaker op de hoogte houden van ontwikkelingen.


De financiële huishouding wordt op orde gebracht. Voor zover nog niet voldaan blijft de contributieplicht 2016/2017 bestaan. Wij gaan weer invoeren dat contributie-inning via automatische incasso zal gaan. Daar hoort u weer van.

De leden die hun lidmaatschap hebben opgezegd wensen wij alle goeds toe en de nieuwe leden verwelkomen wij van harte.

Fijne vakantie (voor hen die niet doortrainen) gewenst en op naar seizoen 2017/2018

Titus Akkermans

Voorzitter: Algemeen en Financieel Beheer.


Graag even aandacht voor het volgende:

Bij deze het verzoek aan alle leden die nog contributie en/of gele of rode kaarten moet betalen, dit zo spoedig mogelijk te doen onder vermelding van je naam. Alvast bedankt!


Tevens vanaf nu iedere woensdag, weer de welbekende zomertraining. Heb jij zin om woensdagavond een balletje te trappen en na afloop een klein drankje te nuttigen, wees dan welkom! Graag zien wij iedereen woensdag om 19:30 uur!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BELANGRIJK!!!

Algemene Leden Vergadering vv Potetos
Datum: Woensdag 31 mei 2017, aanvang 20.00uur.
Lokatie: The Student Hotel Boterdiep 9 te Groningen

Er zullen ook geen trainingen ( training van de jeugd gaan wel door ) zijn op die dag in verband met de ALV. De toekomst van de club wordt besproken, en het toekomst team van Potetos zou het zeer waarderen als de leden goed vertegenwoordigd zouden zijn.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPDATE!!!!!

Aan alle leden, ereleden, vrienden, donateurs en aan iedereen die Potetos een warm hart toedraagt,

Er is de afgelopen maanden veel gebeurd en via deze weg zal ik namens het Toekomst Team jullie laten weten dat wij veel vertrouwen hebben in de toekomst. Er is bewust gekozen voor de naam Toekomst Team en Potetos gaat door, met veel vertrouwen in de toekomst, dat kunnen we jullie verzekeren. Op 25 oktober 2018 bestaat Potetos 70 jaar en natuurlijk gaat dat in de nieuwe kantine groots gevierd worden.We hebben de afgelopen maanden veel gesproken met de gemeente Groningen en met onze buren VVK en VVG. De Droom zoals met jullie gedeeld in de kantine van SGVV is nog steeds actueel. Er is een aangepaste versie gemaakt door de architect waarmee we dichter bij budget komen en alle verenigingen staan er nog steeds positief in. Op de achtergrond denken wij natuurlijk ook aan een plan B, maar de intentie is nog steeds aanwezig, de nieuwe kantine proberen we te realiseren door een intensieve samenwerking met VVK en VVG, namens deze weg dan ook een compliment aan onze buren. De gesprekken worden door mij als zeer prettig en constructief ervaren.

Daarnaast hebben wij als Potetos veel contact gehad met Delta Lloyd verzekeringen. Potetos was en is goed verzekerd, zonder nu in detail te treden kunnen we via deze weg bekend maken dat wij financieel in staat zijn te herbouwen in welke vorm dan ook.

Natuurlijk liepen we ook tegen een ander probleem aan. Het huidige bestuur onder leiding van Jacob de Vries had in een eerder stadium al aangegeven tijden de eerstvolgende ALV, medio mei, af te treden. Zonder bestuur geen vereniging, we zijn dus druk op zoek gegaan naar een nieuw bestuur. Ik kan jullie mededelen dat we ver zijn gekomen. Het Toekomst Team zal tijdens de ALV voorstellen om de taken definitief van het huidige bestuur over te nemen. Dit zullen we doen op een zoals dat zo mooi heet, out of the box manier. Tijdens de ALV zullen we jullie hier over meer vertellen, ik wil jullie dan ook vragen aanwezig te zijn bij de ALV in mei. Wij zullen ervoor zorgen dat de definitieve datum en de uitnodiging zo snel mogelijk jullie kant op komt.

Het Toekomst Team heeft naast dit alles veel vertrouwen in de toekomst, we werken hard aan het komende seizoen. Er zijn veel gesprekken met nieuwe teams/leden, de sponsorcommissie is goed op weg met het vinden van "nieuwe" sponsoren voor de nieuwe tenues. De jeugdafdeling onder leiding van Angelique en Frank groeit gestaag, het eerste elftal zit momenteel in de juiste flow en er komt gewoon een Potetos toernooi dit jaar. Kortom, vv Potetos leeft!

Namens het Toekomst Team,

Jan Akkermans

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BELANGRIJK: CONTRIBUTIE factuur in uw mailbox!!

Vandaag 6 januari 2017 sturen wij aan de spelende leden (senioren, jeugd volgt nog) een e-mail met daarbij de factuur betreffende de verschuldigde contributie.

Bij deze het vriendelijke doch dringende verzoek om de contributie over te maken!

Er is gekozen voor het verzenden van een factuur omdat door veranderde regelgeving de mogelijkheid bestaat dat incasso's over een langere termijn 'te storneren' nog zijn. Om dat uit te sluiten het verzoek om zelf over te maken.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Update 15-11-2016:

Allereerst graag uw aandacht voor het bericht met foto's onder dit 'blok'.
Een groot compliment voor de gehele jeugdafdeling: Spelers, ouders, begeleiding!

- Ten aanzien van de verdeelsleutel betreffende het huidige gebruik van de VVK-kantine is er overleg geweest en afgesproken om een 'trend' te schetsen en te delen over een drietal maanden zoals dit was voor de brand en nu. Dit omdat met deze trend de meest precieze verdeling van de gelden op dit moment mogelijk wordt/is. Daarbij is overigens afgesproken dat, indien gewenst/noodzakelijk, op deze verdeling voorschotten kunnen worden gevraagd/verkregen.

- Tevens is er een gesprek geweest met een vertegenwoordiger van een firma die mogelijk een noodvoorziening kan leveren. Daarvan zal een offerte worden opgesteld en verkregen.

Enerzijds kiezen we de richting van samenwerking, maar bekijken ook de mogelijkheden voor een noodvoorziening met in het achterhoofd 'het beste' voor een herkenbaar en levendig Potetos. Daarbij is de inbreng van leden, als alle voors en tegens bekend zijn, ons inziens ook zeker gewenst. Maar daarover t.z.t. meer.

- De eerste schets wordt rond 30 november verwacht ter eerste bespreking ook op die datum. Deze schets gaat uit van een basis van samenwerking en gezamenlijkheid qua ruimtes. Met dien verstande dat daarbij ook demogelijkheid tot 'eigenheid' is ingebracht.

- Er wordt ondertussen hard gewerkt aan de ALV-stukken zoals vorige maal medegedeeld.

- Er is een knoop doorgehakt over de kleding. Sportmaat blijft de leverancier van de kleding voor Potetos. Daarover is komende donderdag (17-11) een afrondend, maar ook vooruitkijkend gesprek tussen bestuur/sponsorcommissie en Sportmaat.

- Ten aanzien van de verzekeringen geen verder nieuws momenteel. Dit wordt zeer nauwlettend gevolgd, de indrukken zijn vanaf het begin overigens wel gunstig te noemen. Het definitieve hieromtrent laat echter nog op zich wachten.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BELANGRIJKE INFORMATIE MET BETREKKING TOT DE WEDSTRIJDEN

Er zijn weer spelerspassen ontvangen of fotoformulieren/tijdelijke passen voor spelers die nog een foto moeten inleveren. Lever deze zo spoedig mogelijk in bij je trainer/leider!!
Of stuur je 'selfie' naar info@vvpotetos.nl (vermeld daarbij wel even je naam a.u.b.)

Leiders/trianers: Mis je nog (tijdelijke) passen van spelers die wel meespelen? Geef het z.s.m. door!! Zonder pas is de speler niet speelgerechtigd. Dit kan resulteren in uitsluiting van meespelen tot beboeting van de vereniging (en zelfs punten in mindering voor het team)
Geef het door via: info@vvpotetos.nl
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Kunstgraskorrels
Wij zijn geïnformeerd over dit item door de directeur amateurvoetbal van de KNVB middels een bericht. De onderzoeken van de RIVM zijn afgerond. Om leden en verenigingen op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen, heeft de KNVB een online dossier rubbergranulaat kunstgras aangemaakt:

Wij houden de adviezen die ook door de gemeente worden onderschreven als uitgangspunt aan.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

HELP POTETOS UIT DE 'BRAND'!
Als vereniging zijn we een 'droom' gestart om onze mooie voetbalclub weer te kunnen voorzien van alles wat verloren is gegaan bij de brand van afgelopen zaterdag. Wanneer je naar de onderstaande link te gaat, kun je via de oranje knop op de pagina een bedrag doneren voor de wederopbouw van onze prachtige voetbalclub!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
laatste berichten