BIJEENKOMST DINSDAG 4 OKTOBER.
Locatie: Gomarus College, Magnoliastraat 1, 9741 CS Groningen

Allen hartelijk dank voor de aanwezigheid en de inbreng op deze avond!
Korte weergave van het besprokene:
We willen graag een eigen plek terug. Samenwerken op punten waar efficientie of anderzins voordeel is te behalen is akkoord, met voorgaande stelling indachtig.

Update 20-10-2016:
Het is even stil geweest qua informatieverstrekking, maar dat betekent niet dat er niets gebeurt! Daarom een korte update:
Er zijn gesprekken met de gemeente, VVG, VVK en KidsUnited geweest. Deze hadden twee hoofdzaken op de agenda. De middellange termijn -- Gebruik kantine VVK met verdeelsleutel of noodvoorziening voor 'eigen gebruik'
Dit wordt nog uitgezocht en besproken momenteel.

Herbouwplannen. We weten nog altijd niet van welk bedrag we uit zouden moeten gaan. We kennen alleen onze eigen polis. Een gesprek daarover met de experts volgt nog.
Inmiddels is wel aangegeven dat het beter is om over optie/invulling te praten als er ook 'beeld' bij is. Schetsen worden gemaakt en eerst (in klein comité) besproken.
Tot zover.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BELANGRIJKE INFORMATIE MET BETREKKING TOT DE WEDSTRIJDEN

Er is contact geweest met de KNVB aangezien er geen spelerspassen zijn. Een ieder die wil voetballen moet zijn ID-kaart meenemen om te kunnen spelen. Voor de mensen die geen ID-kaart hebben, hebben we ook een brief van de KNVB zodat er gevoetbald kan worden, dus geen paniek.  Belangrijk is wel dat de mensen die wel één hebben, deze moeten meenemen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Uitzending Zembla over kunstgraskorrels
Wij zijn geïnformeerd over dit item door de gemeente middels een persbericht. De onderzoeken waarop men zich nu baseert wijzen uit dat er geen risico's zijn.

Wij houden de situatie nauwgezet in de gaten en hebben zowel de KNVB als de gemeente om opheldering gevraagd. Ook vanuit de KNVB is bericht uitgegaan:

http://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/uitgelicht/20788/knvb-begrijpt-onrust-maar-er-kan-gevoetbald-worden 

http://www.knvb.nl/nieuws/organisatie/berichten/20861/rivm-presenteert-feiten-over-kunstgras-voor-het-nieuwe-jaar

Wij begrijpen de onrust uiteraard wel en het staat een ieder vrij om zijn of haar eigen afweging hierin te maken.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

HELP POTETOS UIT DE 'BRAND'!
Actie Café de Doos, 8 oktober
In café De Doos kan op zaterdagavond een 'strippenkaart' voor drankjes worden aangeschaft. Van de prijs van deze strippenkaart gaat een deel naar de vereniging.
Speciaal voor alle leden van V.v. Potetos & alle vrienden & bekenden van Café de Doos 'Potetos & Friends' Zaterdag 8 oktober 2016 #livemuziek #djnick #gelkingestraat11 #dedoos

Als vereniging zijn we een 'droom' gestart om onze mooie voetbalclub weer te kunnen voorzien van alles wat verloren is gegaan bij de brand van afgelopen zaterdag. Wanneer je naar de onderstaande link te gaat, kun je via de oranje knop op de pagina een bedrag doneren voor de wederopbouw van onze prachtige voetbalclub!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SELECTIE

Ben je afwezig voor trainingen/wedstrijden: Afmelden, met reden, bij Fred Roossien — 06-27371616

laatste berichten