Cluborgaan

Het communiceren binnen de vereniging wordt gedaan door:
de website: www.vvpotetos.nl
de website: www.potetos2.tk
de website en via de mail: nieuwsbrieven van het bestuur aan de leden, klik hier voor de online nieuwsbrief
via de mail: overige mededelingen
via de post: contributie-inning, persoonlijke brieven e.d.

Het cluborgaan was het fysieke krantje wat door de vereniging tot enige jaren geleden werd uitgegeven. Dit is vervangen door de aan de vereniging ter beschikking staande digitale media.

Over de schrijver

admin