Ere-leden en leden van verdiensten

De opsomming is op deze pagina gepubliceerd op 24 oktober 2011.
Deze opsomming heeft met de meeste zorgvuldigheid plaatsgevonden maar fouten worden niet uitgesloten geacht.

Onvolkomendheden, onjuistheden, onvolledigheden graag direct doorgegeven aan onze secretaris, de heer Jacob de Vries via info@vvpotetos.nl

Ere-leden
Kees Kuipers, tevens drager Zilveren en Gouden speld KNVB en Erelid Algemene S. en O. POTETOS (overleden)
Lukas Westra (overleden)
Henk Bos, 1994
Jack Borg, 1998
Onno Bos, 1998
Jannes Roos, 2008
Geert Arends
Titus Akkermans, 2015

Leden van Verdienste 
Peter Best
Henny Blokzijl
Frans Breidenbach
Roelf Fokkinga
Huub Hermse
Jan ten Kampe (overleden)
Leo van Put
Roelf Schierbeek
Piet Stoppels
Jan Vos Maluslaan (overleden 3 maart 2014)
Sjoerd de Vries
Harm Woltman
Jaap Dekker, 1998
Roel Smit, 1998
Johan Kuiters, 1998
Lucas Cazemier, 2003
Leo Koster, 2004
Robert Pompstra, 2008 vanwege contract bij FC Groningen
Marinus Middel, 2008
Roelof Blokzijl (overleden 22 juli 2015)
Gea de Vries, 2010
Nick Bakker, 05-01-2013 vanwege contract bij FC Groningen
Remi Koning, 26-3-2015
Bert Bolt, 26-3-2015
Aafko Bos, 26-3-2015
 

 

Over de schrijver

admin