Vrijwilligers gezocht

Het lidmaatschap van de club wordt waardevoller als je een bijdrage levert aan het reilen en zeilen binnen de club.
We zoeken altijd scheidsrechters op afroep. Maar ook:

- Leiders 2e elftal
- Grensrechter 1e elftal
- kantinepersoneel

Uw club kan u altijd gebruiken. Er is veel te doen. En dat geeft heel veel plezier!
Vraag naar de mogelijkheden. Onze secretaris helpt u graag verder.

Digitalisatieproject: Het bestuur komt graag met iemand in contact die belangstelling heeft onze archieven te digitaliseren. We hebben veel op papier staan en we streven naar een papierloos archief. We willen onze geschiedenis graag bewaren voor het nageslacht. Het zal een behoorlijk project zijn maar er mag dan ook 2 jaar over gedaan worden. Informatie kan bij Titus worden verkregen. WIE HELPT ONS?

Over de schrijver

admin