Het seizoen zit er op. Een veelbewogen jaar, bepaald door de brand in september 2016. Het eind mei 2017 nieuw benoemde bestuur gaat er alles aan doen zo snel mogelijk nieuwbouw te realiseren. Er zijn echter veel partijen die hierin een rol spelen, zoals de buurverenigingen en zeker ook de gemeente. Wij zullen u vaker op de hoogte houden van ontwikkelingen.

De financiële huishouding wordt op orde gebracht. Voor zover nog niet voldaan blijft de contributieplicht 2016/2017 bestaan. Wij gaan weer invoeren dat contributie-inning via automatische incasso zal gaan. Daar hoort u weer van.

De leden die hun lidmaatschap hebben opgezegd wensen wij alle goeds toe en de nieuwe leden verwelkomen wij van harte.

Fijne vakantie (voor hen die niet doortrainen) gewenst en op naar seizoen 2017/2018

Titus Akkermans

Voorzitter: Algemeen en Financieel Beheer.