Zoals iedereen inmiddels kan zien worden er eindelijk flinke stappen gemaakt met de nieuwbouw kantine. Vanaf eind april is alle hulp nodig om na aflevering(casco) een mooie kantine te krijgen. We doen daarom een dringend verzoek op alle leden en vrienden van vv Potetos om hierbij te helpen. Er zijn afspraken gemaakt waarin wij als verenging zelfwerkzaamheden moeten gaan verrichten. Dit scheelt ons veel geld. Het zijn geen ingewikkelde werkzaamheden maar hand en spandiensten die iedereen kan doen. We kunnen dit echter niet alleen. Wij gaan er vanuit dat we vanuit alle teams ondersteuning gaan krijgen. Meer informatie en aanmelden kan bij Robin Klinker van het 4e.

Voor iedereen die gaat meehelpen gaan we, wanneer kantine klaar is, als dank een gezellige avond organiseren met bier en bbq!

We rekenen op vele handen en alvast vanuit het bestuur bedankt voor jullie hulp.