Tijdens de ALV van 14 november 2019 heeft Titus Akkermans afstand gedaan van het voorzitterschap. Na 3 bewogen drukke jaren was het tijd om het stokje over te dragen. In deze 3 jaar heeft Titus heel veel energie gestoken om onze club, na de verwoestende brand van onze kantine op 17 september 2016, te laten voortbestaan. Dit is gelukt en met een nieuwe kantine en gezonde vereniging was het genoeg. Gezamenlijk met het toekomstteam is er heel veel bereikt. Zonder andere te kort te willen doen willen wij namens vv Potetos en iedereen die deze mooiste club een warm hart toedraagt Titus enorm bedanken voor wat hij de afgelopen 3 jaar heeft gedaan!

Tijdens de ALV heeft Titus een bord onthult met een foto van de oprichter(Kees Kuipers) van vv Potetos met daarop de namen van alle ereleden.

Tijdens de ALV is Diederik Wolters unaniem gekozen tot de nieuwe voorzitter van vv Potetos. Wij hebben enorm veel vertrouwen in Diederik en wensen hem veel succes toe!

Bestuur vv Potetos