Zaterdag 5 januari 2019 is weer onze traditionele nieuwjaarsborrel in onze eigen kantine. We willen voorafgaand een onderling toernooi houden.

Aanwezig snerttoernooi 13.30 uur zodat we om 14.00 uur kunnen starten

Aanvang nieuwjaarsborrel 16.00 uur

Het bestuur wenst u alvast een goed uiteinde en een sportief 2019!