Op vrijdag 29 maart vindt het jaarlijkse paasklaverjassen en – sjoelen weer plaats in de kantine! Opgeven voor deze gezellige avond kan in de kantine.

Opgeven kan t/m uiterlijk 23 maart!

Aanvang: 20:00 uur (dus graag iets eerder aanwezig)

Kosten: € 12,50 per persoon

Locatie: Kantine v.v. Potetos

Wij hopen u allen te begroeten deze avond!