Het bestuur nodigt de leden van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van donderdag 14 november 2019, aanvang 20.00 uur in de kantine vv Potetos.