De stukken voor de Algemene Ledenvergadering zijn door de leden op te vragen bij bestuur.