Aan alle leden, ereleden, vrienden, donateurs en aan iedereen die Potetos een warm hart toedraagt,

Er is de afgelopen maanden veel gebeurd en via deze weg zal ik namens het Toekomst Team jullie laten weten dat wij veel vertrouwen hebben in de toekomst. Er is bewust gekozen voor de naam Toekomst Team en Potetos gaat door, met veel vertrouwen in de toekomst, dat kunnen we jullie verzekeren. Op 25 oktober 2018 bestaat Potetos 70 jaar en natuurlijk gaat dat in de nieuwe kantine groots gevierd worden.We hebben de afgelopen maanden veel gesproken met de gemeente Groningen en met onze buren VVK en VVG. De Droom zoals met jullie gedeeld in de kantine van SGVV is nog steeds actueel. Er is een aangepaste versie gemaakt door de architect waarmee we dichter bij budget komen en alle verenigingen staan er nog steeds positief in. Op de achtergrond denken wij natuurlijk ook aan een plan B, maar de intentie is nog steeds aanwezig, de nieuwe kantine proberen we te realiseren door een intensieve samenwerking met VVK en VVG, namens deze weg dan ook een compliment aan onze buren. De gesprekken worden door mij als zeer prettig en constructief ervaren.

Daarnaast hebben wij als Potetos veel contact gehad met Delta Lloyd verzekeringen. Potetos was en is goed verzekerd, zonder nu in detail te treden kunnen we via deze weg bekend maken dat wij financieel in staat zijn te herbouwen in welke vorm dan ook.

Natuurlijk liepen we ook tegen een ander probleem aan. Het huidige bestuur onder leiding van Jacob de Vries had in een eerder stadium al aangegeven tijden de eerstvolgende ALV, medio mei, af te treden. Zonder bestuur geen vereniging, we zijn dus druk op zoek gegaan naar een nieuw bestuur. Ik kan jullie mededelen dat we ver zijn gekomen. Het Toekomst Team zal tijdens de ALV voorstellen om de taken definitief van het huidige bestuur over te nemen. Dit zullen we doen op een zoals dat zo mooi heet, out of the box manier. Tijdens de ALV zullen we jullie hier over meer vertellen, ik wil jullie dan ook vragen aanwezig te zijn bij de ALV in mei. Wij zullen ervoor zorgen dat de definitieve datum en de uitnodiging zo snel mogelijk jullie kant op komt.

Het Toekomst Team heeft naast dit alles veel vertrouwen in de toekomst, we werken hard aan het komende seizoen. Er zijn veel gesprekken met nieuwe teams/leden, de sponsorcommissie is goed op weg met het vinden van “nieuwe” sponsoren voor de nieuwe tenues. De jeugdafdeling onder leiding van Angelique en Frank groeit gestaag, het eerste elftal zit momenteel in de juiste flow en er komt gewoon een Potetos toernooi dit jaar. Kortom, vv Potetos leeft!

Namens het Toekomst Team,

Jan Akkermans