Het bestuur nodigt alle leden en ouders van minderjarige leden van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van donderdag 2 september 2021, aanvang 20.00 uur in onze kantine.

Voor komende bijzondere ALV staan er twee onderwerpen op de agenda:

  1. Gelijk speelveld, eigendom van de kantine. Om eigendom te verkrijgen van de kantine is het noodzakelijk om een Stichting voor het Sportpark het Noorden op te richten. Er zijn twee keuzes; eigendom van kantine en kleedkamers door middel van oprichten van een Stichting. De andere betreft huren van de gemeente Groningen. Het bestuur heeft voorkeur voor het eerste. Tijdens de ALV worden beide opties besproken en met elkaar vergeleken.
  2. Kantineprijzen; de prijzen in de kantine zijn al geruime tijd niet aangepast (5 jaar). Voorstel op de kantine prijzen iets te verhogen om zo 100% marge te behouden.

Het bestuur