Het bestuur nodigt de leden van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van donderdag 8 oktober 2020, aanvang 20.00 uur in de kantine vv Potetos.

Bestuur vv Potetos